• Έχετε κάποια ερώτηση;
  • Phone: +30 26510 48041
  • Email: info@step-epirus.gr
Stay Connected:

Διαδικασία Εγκατάστασης

Δικαιολογητικά

Προκειμένου μία επιχείρηση να εγκατασταθεί στο ΕΤΕΠΗ θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση doc  pdf
Υπεύθυνη Δήλωση Υ.Δ.
Καταστατικό Επιχείρησης
Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan). doc  pdf

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή του σκοπού του επιχειρηματικού σχεδίου.
2. Περιγραφή της βασικής ιδέας.
3. Δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτύξετε στους χώρους του ΕΤΕΠΗ.
4. Τομείς τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομικής δραστηριότητας.
5. Προϊοντα / Υπηρεσίες.
6. Τεκμηρίωση της τεχνολογίας, τεχνογνωσίας ή του καινοτομικού περιεχομένου.
7. Απαιτούμενη υποδομή για υλοποίηση στόχων.
8. Μεθόδους προβολής, προώθησης, διάθεσης και πώλησης.
9. Χρονοδιαγράμματα.
10. Εκτίμηση απαιτούμενων δαπανών.
11. Εκτίμηση πιθανών εσόδων και πηγές τους.
12. Προσωπικό και ειδικότητα επιχείρησης.
13. Καταστατικό Επιχείρησης.
Από τη στιγμή υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το Δ.Σ. της ΕΤΕΠΗ θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 15 ημερών. Η εγκατάσταση της επιχείρησης γίνεται άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού εγκατάστασης doc  pdf και του συμφωνητικού παραλαβής εξοπλισμού doc  pdf.
Click to listen highlighted text!