• Έχετε κάποια ερώτηση;
  • Phone: +30 26510 48041
  • Email: info@step-epirus.gr
Stay Connected:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η εταιρεία συστάθηκε µε κεφάλαιο 146.500,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΓΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΠΩΝΥΜΙΑΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ44,62%
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥΖΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ13,60%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ7,66%
HOSPITAL LINE AEΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ3,71%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ3,09%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ3,09%
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ2,47%
UNI SYSTEMS ΑΕΚΑΣΤΕΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ2,47%
ΚΡΕ.ΚΑ Α Ε∆ΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2,47%
ΜΗΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕΠΗΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1,73%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ1,48%
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΙΤΕΦΩΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ1,48%
ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕΠΑΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1,48%
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ1,48%
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ1,24%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ1,24%
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΪΝΤΕΣΓΚΑΪΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ0,74%
ΝΙΚΙ ΜΕΠΕΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ0,74%
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕΣΕΠΕΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ0,74%
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ0,74%
ΜΜΒ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΙΛΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ0,74%
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣΜΕΛΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,74%
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΚΟΛΟΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ0,74%
EPIRUS LAP TEST ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΑΠΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΡΑΠΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,49%

Το µετοχικό κεφάλαιο σήµερα ανέρχεται στα 404.500,00 € µε το 63% του µετοχικού να κατέχουν οι φορείς, και από αυτό το 44,62% να κατέχει το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων το 31% οι εταιρείες και το 6% οι ιδιώτες.

Click to listen highlighted text!