• Έχετε κάποια ερώτηση;
  • Phone: +30 26510 48041
  • Email: info@step-epirus.gr
Stay Connected:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η εταιρεία συστάθηκε µε κεφάλαιο 146.500,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΓΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΠΩΝΥΜΙΑΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ44,62%
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥΖΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ13,60%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ7,66%
HOSPITAL LINE AEΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ3,71%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ3,09%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ3,09%
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ2,47%
UNI SYSTEMS ΑΕΚΑΣΤΕΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ2,47%
ΚΡΕ.ΚΑ Α Ε∆ΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2,47%
ΜΗΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕΠΗΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1,73%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ1,48%
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΙΤΕΦΩΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ1,48%
ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕΠΑΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1,48%
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ1,48%
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ1,24%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ1,24%
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΪΝΤΕΣΓΚΑΪΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ0,74%
ΝΙΚΙ ΜΕΠΕΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ0,74%
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕΣΕΠΕΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ0,74%
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ0,74%
ΜΜΒ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΙΛΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ0,74%
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣΜΕΛΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,74%
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΚΟΛΟΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ0,74%
EPIRUS LAP TEST ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΑΠΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΡΑΠΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,49%

Το µετοχικό κεφάλαιο σήµερα ανέρχεται στα 404.500,00 € µε το 63% του µετοχικού να κατέχουν οι φορείς, και από αυτό το 44,62% να κατέχει το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων το 31% οι εταιρείες και το 6% οι ιδιώτες.

If you’re looking to locate the ideal research paper writing service you have to consider the following paper writing service factors first. PaperHelp is among the oldest and most popular research paper writing services known for offering high-quality papers at low costs. PaperHelp has received a lot of online positive feedback and excellent customer service. In order to make sure you have the best experience, you should check out its cost calculator. You will be able to view the cost of the service you are getting and also the type of paper you require on this web site.

Click to listen highlighted text!