• Έχετε κάποια ερώτηση;
  • Phone: +30 26510 48041
  • Email: info@step-epirus.gr
Stay Connected:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΤΕΠΗ απευθύνονται στις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και φορέων:

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠΗ. Μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα του ΕΤΕΠΗ και να διαφημίζουν ότι είναι μέλη του, έχουν έκπτωση σε όλες τις προσφερόμενες από το ΕΤΕΠΗ υπηρεσίες.
Επιχειρήσεις Μέλη: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στο ΕΤΕΠΗ, αλλά είναι μέλη του και πληρώνουν ετήσια συνδρομή. Μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα του ΕΤΕΠΗ και να διαφημίζουν ότι είναι μέλη του, έχουν έκπτωση σε όλες τις προσφερόμενες από το ΕΤΕΠΗ υπηρεσίες.
Επιχειρήσεις Μέτοχοι: Επιχειρήσεις ή ιδιώτες οι οποίες είναι μέτοχοι του ΕΤΕΠΗ έχουν έκπτωση σε όλες τις σε όλες τις προσφερόμενες από το Ε.ΤΕ.Π.Η. υπηρεσίες με το ίδιο τιμολογιακό καθεστώς όπως και οι επιχειρήσεις μέλη.
Aλλες Επιχειρήσεις: Δεν είναι εγκατεστημένες, ούτε είναι μέλη του ΕΤΕΠΗ. Η συνεργασία γίνεται κατά περίπτωση.

Η ΕΤΕΠΗ Α.Ε. αναπτύσσει µία σειρά από υπηρεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση τόσο οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις όσο και οποιαδήποτε άλλη συνδεδεµένη-µέλος επιχείρηση:

  1. Πρόσβαση (διαµεσολάβηση) σε ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου.
  2. Ενοικίαση χρήσης χώρων για τη διεξαγωγή συνεδρίων (αµφιθέατρο 300 θέσεων, αίθουσες συσκέψεων (3) µε ενσύρµατο και ασύρµατο δίκτυο, εκθεσιακό χώρο).
  3. Παροχή συµβούλων καινοτοµίας για την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων.
  4. ∆ιεξαγωγή τεχνικών σεµιναρίων που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό τοµέα (στελέχη επιχειρήσεων) όσο και στον δηµόσιο (οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης).
  5. ∆ιεξαγωγή ερευνών αγοράς για την εισαγωγή και προώθηση καινοτόµων υπηρεσιών και προϊόντων.
  6. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (σε συνεργασία µε τον Ο.Β.Ι.).
  7. Αναζήτηση χρηµατοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών σχηµάτων για τις νέες επιχειρήσεις.
Click to listen highlighted text!