• Έχετε κάποια ερώτηση;
  • Phone: +30 26510 48041
  • Email: info@step-epirus.gr
Stay Connected:

Ρόλος

Ο κύριος ρόλος του ΕΤΕΠΗ είναι να διαχέει την τεχνογνωσία που παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα, µε στόχο τη δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης στην Ήπειρο. Το ΕΤΕΠΗ αποσκοπεί επίσης να λειτουργήσει σαν «Θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων και για τις τέσσερις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ηπείρου, όπου μικρές αλλά δυναμικά ανερχόμενες επιχειρήσεις έχουν σκοπό την προώθηση της καινοτομίας σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στους επιµέρους στόχους του ΕΤΕΠΗ εντάσσονται:

1. Η ενθάρρυνση της αξιοποίησης της έρευνας µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας από ερευνητές (spin-offs). 
2. Η ενθάρρυνση της αναβάθµισης υφιστάµενων και δηµιουργίας νέων παραγωγικών µονάδων µε εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 
3. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
4. Η συµβολή στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό της χώρας.
5. Η εκπαίδευση και επιµόρφωση στελεχών επιχειρήσεων.
Click to listen highlighted text!