• Έχετε κάποια ερώτηση;
  • Phone: +30 26510 48041
  • Email: info@step-epirus.gr
Stay Connected:

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μέτοχοι Μετοχές(κοινές ονομαστικές) Ποσοστό Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων 3610 44,62% Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 1100 13,60% Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 62 0 7,66 % HOSPITAL LINE Α.Ε. 300 3,71% Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ιωαννιτών 250 3,09% Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου 250 3,09% SPIDER Α.Ε. 200 2,47% UNI SYSTEMS Α.Ε. 200 2,47% ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. 200 2,47%

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μέτοχοι Μετοχές(κοινές ονομαστικές) Ποσοστό Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων 1.760 60.1% Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 300 10.2% Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 300 10 .2 % Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ιωαννιτών 120 4.1% Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου 120 4.1% Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 120 4.1% Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου 120 4.1% Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δραστηριότητες Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων ∆ιασύνδεση Έρευνας – Παραγωγής Ενηµέρωση – ∆ιάχυση Πληροφορίας Ενοικίαση Χρήσης Χώρων Υπηρεσίες ∆οµών Στήριξης Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Εργαστήριο Υλικών Θετικά Αποτελέσματα και Συνεργασίες Το 2007 το ΕΤΕΠΗ βραβεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε το πρώτο βραβείο αριστείας στο πλαίσιο υποστήριξης και ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το 2008 το ΕΤΕΠΗ πήρε το πρώτο βραβείο για

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΤΕΠΗ απευθύνονται στις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και φορέων: Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠΗ. Μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα του ΕΤΕΠΗ και να διαφημίζουν ότι είναι μέλη του, έχουν έκπτωση σε όλες τις προσφερόμενες από το ΕΤΕΠΗ υπηρεσίες. Επιχειρήσεις Μέλη: Επιχειρήσεις οι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η εταιρεία συστάθηκε µε κεφάλαιο 146.500,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,62% ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 13,60% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7,66% HOSPITAL LINE AE ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 3,71% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 3,09% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Ανώνυµη εταιρεία, Αριθµός 26.745

Η εταιρεία ιδρύθηκε στα Ιωάννινα στις 29 Ιουλίου 2003 µε την επωνυµία : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ: H διαχείριση και ανάπτυξη του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ στην περιοχή της Ηπείρου. Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου η εταιρεία δύναται να: ∆ιαµορφώνει συνθήκες ούτως ώστε οι ενδιαφερόµενες εταιρείες να απολαµβάνουν των ευκολιών

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ιδρύθηκε το 1999 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου. Έχει έδρα τον ∆ήµο Ιωαννιτών του Νοµού Ιωαννίνων και γραφεία στην Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του πρώτου κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το δεύτερο κτίριο / επέκταση

Click to listen highlighted text!