• Έχετε κάποια ερώτηση;
  • Phone: +30 26510 48041
  • Email: info@step-epirus.gr
Stay Connected:

Blog Default

ΡΟΛΟΣ

Ο κύριος ρόλος του Ε.ΤΕ.Π.Η. είναι να διαχέει την τεχνογνωσία που παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα, µε στόχο τη δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης στην Ήπειρο. Το Ε.ΤΕ.Π.Η. αποσκοπεί επίσης να λειτουργήσει σαν «Θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων και για τις τέσσερις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ηπείρου, όπου μικρές αλλά δυναμικά

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο Ε.ΤΕ.Π.Η. πραγματοποιούνται με θετικά αποτελέσματα δραστηριότητες και συνεργασίες στον τεχνολογικό και επιστημονικό τομέα

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Θερµοκοιτίδα είναι χώρος αρχικής εγκατάστασης, υποδοχής και λειτουργίας για τις νέες ή υπάρχουσες επιχειρήσεις

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Ε.ΤΕ.Π.Η. απευθύνονται στις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και φορέων

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ιδρύθηκε το 1999 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου. Έχει έδρα τον ∆ήµο Ιωαννιτών του Νοµού Ιωαννίνων και γραφεία στην Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του πρώτου κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το δεύτερο κτίριο / επέκταση

Click to listen highlighted text!